به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق بازرگانی لرستان ، حسین سلاح‌ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی در برنامه زنده “تیتر امشب” شبکه خبر درباره موانع بر سر راه فضای کسب و کار گفت: دشواری تامین مالی و رویه های ممیزی در دریافت مالیات دو مشکل پیش روی فضای کسب و کار بوده است که این مشکلات به غیرقابل پیش بینی بودن و افزایش قیمت مواد اولیه تغییر یافته است.

سلاح ورزی گفت: نااطمینان بودن فضای کسب و کار و تعدد بخشنامه ها مهمترین موانع پیش روی کسب و کار است.

تکانه های اقتصادی مثل سیاست های ارزی و شوک ارزی چیز جدیدی نبوده است و بارها درگیر شوک های ارزی شده ایم.
سلاح ورزی گفت: بهبود فضای کسب و کار فقط بعهده دولت نیست بلکه قوای دیگر از جمله قوه قضائیه نیز در بهبود شرایط نقش و وظایفی دارند.

وی گفت: واقعیت این است که در بهبود جایگاه در رنکینک شاخص های بهبود فضای کسب و کار قانونگذار در ماده 2 و 3 وظایفی برای دستگاه های اجرایی و دولت تکلیف کرده که باید نظر بخش خصوصی را نیز اخذ کنند اما این اتفاق نیفتاده است.

ایشان ادامه داد : تلاش های جدی برای اجرای بهبود قانون فضای کسب و کار شده است کماکان اراده قوی در بدنه اجرایی دولت برای رفع موانع بهبود فضای کسب و کار در دولت وجود ندارد بنابراین یکی از تصمیمات می تواند ورود جدی به این مسئله باشد.

سلاح ورزی گفت: هم در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی هم در کمیته ماده 12به صورت روزانه مقرارارت را شناسایی و پیگیری می کنیم اما رفع موانع از عهده بخش خصوصی خارج است.