در صدوپنجمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور مشکلات تسهیلات‌گیرندگان از صندوق توسعه ملی برای احداث نیروگاه‌های برق بررسی و مقرر شد وزارت نیرو در نشست آینده شورا مدلی دقیق و جامع برای چگونگی حل مشکلات نیروگاه‌های برق که در پرداخت تسهیلات خود به صندوق توسعه ملی دچار مشکل شده‌اند، ارائه دهد.

دراین رابطه حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی کشور با اشاره به نتیجه‌ای که در این نشست گرفته شد، گفت: هدف از ارائه تعریف یک مدل جامع برای حل مشکلات نیروگاه‌های تولید برق این است که به صورت ریشه‌ای با موضوع برخورد کنیم و زمینه سرمایه‌گذاری پایدار بخش خصوصی در این حوزه را مهیا کنیم.

بر اساس اظهارات او قرار شد وزارت نیرو در نشست آتی شورای گفت‌وگو مدل خود را برای حل این دست از مشکلاتی که ممکن است مجدد و با نوسانات ارزی در آینده اتفاق افتد، ارائه دهد.

نایب‌رئیس اتاق ایران همچنین از ارائه بسته پیشنهادی جامع اتاق ایران در راستای تحقق شعار سال؛ الزامات و راهکارها توسط محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران خبر داد و گفت: این بسته پیشنهادی نیز که تلفیقی از مجموعه مطالعات و بررسی‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با مشارکت اتاق تعاون و اصناف و بسته پیشنهادی وزارت اقتصاد که در واقع دربرگیرنده مجموعه دیدگاه‌های دولت در راستای تحقق شعار سال است، در نشست شورا ارائه و تشریح شد.

سلاح‌ورزی تاکید کرد: پیشنهاد مرکز پژوهش‌های اتاق ایران این بود که بسته پیشنهادی مذکور به شکل آیین‌نامه هیات وزیران در همین مدت باقی مانده از دولت دوازدهم به تصویب برسد.

بر اساس اظهارات قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی کشور در این نشست ضمن تشریح مشکلات تعدادی از نیروگاه‌های تولید برق و تاکید اعضا بر لزوم حل ریشه‌ای مسائل موجود، علت قطعی‌های مکرر برق در کشور نیز مورد توجه قرار گرفت.