به گزارش روابط عمومی اتاق لرستان ؛ پس از جلسه دیدار و گفتگوی بخش خصوصی و دولت به ریاست استاندار لرستان، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران به منظور بررسی ظرفیت ها جهت جذب سرمایه گذاران و ورود بخش خصوصی برای توسعه و رونق فرودگاه و استان در زمینه های مختلف گردشگری، کارگو و هوانوردی عمومی، از قسمت های مختلف فرودگاه بازدید نمود.

علی کاملی مدیر فرودگاه از آمادگی و همکاری کامل این فرودگاه با بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در راستای رونق بیشتر فرودگاه و توسعه استان خبر داد.

حسین سلاحورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، ضمن تقدیر از اقدامات و فعالیت های مدیریت فرودگاه در افزایش و ساماندهی تعداد پروازها، معرفی ظرفیت های فرودگاه جهت ارائه به بخش خصوصی، از ارائه بسته های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی جهت راه اندازی کارگو برای صادرات محصولات باغی، کشاورزی، دامی و صنعتی استان و بسته های رونق گردشگری خبر داد.