به آگاهی کلیه بنگاههای صادراتی در سطح استان­ها می­رساند سازمان توسعه تجارت ایران طبق سنوات گذشته و در راستای تحقق اهداف صادراتی و ارج نهادن به تلاش قابل تقدیر فعالان عرصه صادرات کالاها و خدمات غیرنفتی و براساس معیارها و شاخص­های مقرر و مندرج در سامانه اختصاصی سازمان توسعه تجارت ایران به آدرس https://e.tpo.ir درصدد شناسایی الگوهای موفق در عرصه صادرات و معرفی آنان به عنوان صادرکنندگان برگزیده استانی سال1398 طی بیست وسومین سالروز ملی صادرات می باشد.

لذا از کلیه صادرکنندگان محترم در سطح استان­ها که مایل به شرکت در این رقابت استانی می­باشند درخواست می­گردد به ترتیب و به شرح زیر اقدام نمایند:

1- مراجعه به سامانه اختصاصی سازمان توسعه تجارت ایران به آدرس https://e.tpo.ir  بخش صادرکنندگان نمونه (لینک استانی)

2- مطالعه دقیق شرایط، ضوابط و معیارها و تکمیل فرم مربوطه، براساس هر یک از گروههای کالایی

3- ثبت نام الکترونیکی از طریق مراجعه به سایت آدرس https://e.tpo.ir  از روز شنبه مورخ16/6 /1398تا پایان روز پنجشنبه مورخ 25/7/1398

4- تحویل اصل مدارک و مستندات از روز شنبه مورخ 23/6/1398 حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ  28/7/ به دبیرخانه کارگروه انتخاب صادرکنندگان برگزیده استانی سال 1398مستقر در  سازمان­های صنعت، معدن و تجارت استان­ها (معاونت امور بازرگانی و توسعه تجارت)

* دبیرخانه کارگروه استانی از پذیرش پرونده متقاضیان پس از تاریخ مقرر و یا به صورت ناقص همچنین پیش از انجام فعل ثبت نام الکترونیکی معذور می باشد.

* متقاضیان شرکت در فرآیند فوق می بایست جهت کسب هرگونه اطلاعات مورد نیاز با سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مربوطه (معاونت امور بازرگانی و توسعه تجارت) تماس بگیرند.