به گزارش روابط عمومی اتاق لرستان ؛ بر اساس اعلام اتاق ایران، بر اساس اطلاع واصله از سازمان ملی استاندارد کشورمان، مقادیر غیرمجاز سم افلاتوکسین در پسته صادراتی ایران به دو کشور استرالیا و ژاپن مشاهده شده و به همین دلیل سازمان استاندارد ایران طی نامه ای خواستار بررسی اتاق ها و تشکل های مربوطه در این خصوص شده و اشاره نموده در صورت افزایش گزارشات تخلف های این چنینی از سوی صادرکنندگان پسته در ایران و نتیجه بخش نبودن تذکرات، سازمان استاندارد مجبور به اجباری نمودن ارزیابی افلاتوکسین برای تمامی پسته های صادراتی از ایران خواهد شد.