خلاصه ای از موارد ذکر شده در تفاهم نامه همکاری اقتصادی بین اتاق لرستان و اتاق لیپتسک

موضوع تفاهم نامه:
ایجاد مشارکت استراتژیک و توسعه همکاری بلند مدت، موثر و متقابل بین طرفین
تعامل و هماهنگی و تلاش های طرفین با هدف توسعه اجتماعی و اقتصادی منطقه لیپتسک و لرستان؛
سازماندهی رویدادها توسط طرفین با هدف افزایش علاقه سرمایه گذاران روسی و ایرانی به انجام فعالیت های سرمایه گذاری در منطقه لیپتسک و لرستان؛
مشارکت در برنامه های مشترک با هدف جذب سرمایه گذاری به اقتصاد منطقه لیپتسک و لرستان.

 

اهداف و وظایف طرفین:

اتاق لرستان:
حمایت و پشتیبانی ازاتاق لیپتسک در در سازماندهی رویدادها برای افزایش علاقه سرمایه گذاری در منطقه لیپتسک
حمایت و پشتیبانی در اطلاع رسانی در مورد شرایط جذب و تحقق فعالیت های سرمایه گذاری منطقه لیپتسک به
سرمایه گذاران بالقوه و علاقه مند در لرستان
دعوت از نمایندگان اتاق بازرگانی و صنعت لیپسک جهت شرکت در سمینارها، میزگردها و سایر رویدادها که توسط اتاق لرستان برگزار می شود؛

و اتاق لیپتسک:
اطلاعات مربوط به پروژه های سرمایه گذاری استان لرستان را به سرمایه گذاران روسی ارائه می دهد و آنها را به سرمایه گذاری در لرستان در مناطقی که به لحاظ استراتژیک برای هر دو طرف مهم هستند تشویق می کند
در شناسایی شرکای روسی و منطقه لیپتسک (واردکنندگان یا توزیع کنندگان) که می توانند محصولات لرستان را وارد کنند کمک می کند
سازماندهی نشستها و و ماموریت های تجاری برای بازرگانان لرستان در روسیه-منطقه لیپتسک

#روابط_عمومی_اتاق_لرستان

https://t.me/joinchat/AAAAAEEpeV5kTz1AdSYWVw