⭕️ در این جلسه که با حضور اعضای کمیسیون برگزار شد علل اجرایی نشدن مصوبات ستاد تسهیل رفع موانع تولید استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

#کمیسیون_صنعت_معدن
#دبیرخانه_کمیسیونهای_تخصصی

?? @otaghkhd

#اتاق_بازرگانی_لرستان