استاندار لرستان گفت: آینده فعالیت های اقتصادی متاثر از شرکت های دانش بنیان است که باید در این راستا برنامه ریزی شود.

سید موسی خادمی شامگاه چهارشنبه در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی لرستان برگزار شد ؛ با تاکید بر ضرورت برنامه ریزی برای رفع مشکلات موجود ادامه داد: چالش های موجود لرستان در راستای میزان تورم، شناسایی شده و در این راستا باید راهکارهای لازم اندیشیده شود.

 

وی اطهار داشت: اکنون بررسی ها نشان می دهد که نه تنها حمل و نقل نقشی در میزان تورم استان ندارد بلکه نسبت به سایر حوزه ها وضعیت بهتری دارد.

خادمی تصریح کرد: لرستان در حوزه خوراکی ها بیشترین اثرپذیری را دارد بطوریکه رشد قیمت ها در شرایط اخیر بیشتر بوده است.

 

استاندار لرستان گفت: افزایش بیش از حد هزینه خوراک یکی از شاخص‌های کاهش رفاه خانوار است و معمولا سهم این گروه از کالاها به علت محدود بودن درآمد در خانوارهای فقیر، بزرگ‌تر است.

وی عنوان کرد: رشد قیمت در مبلمان  و مسکن بالاست و برای کاهش تورم محورها مشخص است و باید برای مسکن برنامه ریزی شود.

 

وی افزود:در حوزهای صنعت و زیرساخت ها برای لرستان فاصله ایجاد شده این در حالیست که در حوزه های جدید مبتنی بر انسان تحصیل کرده استان ظرفیت دارد و نباید در این حوزه عقب بیافتیم.

استاندار لرستان  همچنین در خصوص راه اندازی کارخانه نوآوری در لرستان بیان کرد:‌ در صورت ایجاد زیرساخت لازم امکان تخصیص ۲ میلیارد تومان اعتبار وجود دارد.