بر اساس اعلام معاونت بین الملل اتاق ایران با انتشار اطلاعیه‌‌ای اعلام کرد انتخابات هیات مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق 5 آذر 1398 در سالن طبقه هشتم ساختمان اتاق ایران برگزار می‌شود.

 متن اطلاعیه به این شرح است:

مجامع فوق العاده و عادی اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق سه شنبه 05/09/98 طی ساعات 15 و 16 در طبقه هشتم اتاق ایران برگزار می شود.

دستور جلسه مجمع فوق العاده:

  • تصویب اساسنامه مصوب مورخ 27/11/97 شورای عالی نظارت

دستور جلسه مجمع عادی سالیانه:

  • ارائه گزارش عملکرد و گزارش مالی
  • انتخاب روزنامه کثیر الانتشار
  • تعیین ورودیه اعضای جدید و حق عضویت سالانه اعضاء
  • انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس
  • سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عادی سالیانه باشد