اتاق تعاون ایران در نظر دارد نشستی با عنوان : بررسی فرصت های تجاری ایران و ارمنستان با حضور سفیر محترم ارمنستان در ایران برگزار کند

زمان : دوشنبه 28 بهمن ماه 98

مکان : سالن کنفرانس شماره 1 طبقه چهارم

آدرس : خیابان سپهبد قرنی _ بالاتر از تقاطع طالقانی

تلفن تماس : 88860406 الی 9 (پیش کد 021)