رییس اتاق بازرگانی لرستان گفت: سال‌های گذشته دولت با اوراق خزانه بخشی از بدهی خود را پرداخت کرد، اما همچنان بزرگترین بدهکار صندوق تامین اجتماعی، دولت است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی لرستان، محمد خاکی در دیدار با مدیرکل تامین اجتماعی لرستان با اشاره به اینکه ما به عنوان بخش خصوصی بیشتر از شما در قانون کارهای سخت و زیان آور معترض بوده‌ایم، اظهار کرد: ظرف چند سال گذشته جلسات متعددی را با حضور ذینفعان سازمان تامین اجتماعی، اداره کار، انجمن‌ها و تشکل‌ها برگزار کردیم و پیشنهاداتی را هم ارایه کردیم.
وی بیان کرد: جامعه کارگری در همه دنیا قدرتمند است، منتهی ما قانون کار را بد برای جامعه کارگری جا انداخته‌ایم.
رییس اتاق بازرگانی لرستان گفت: جامعه کارگری باید به این نکته توجه کند که اگر قانونی تصویب و منابع مالی محدود شد، به منزله تهدید جامعه کارگری نیست، بلکه می‌خواهد بگوید این صندوق برای نسل آینده هم است.
خاکی خاطر نشان کرد: اگر اجازه دهیم منابع صندوق در میانه راه منحرف شود و درست سرمایه گذاری برای خلق ثروت و بازدهی مناسب نشود ، آینده‌ای پر مخاطره خواهد داشت .
وی به بدهی دولت به تامین اجتماعی نیز اشاره کرد و افزود: بارها به دولت در خصوص پرداخت مطالبات به تامین اجتماعی متذکر می‌شویم، بدهی‌ها باید پرداخت شود که صندوق به درستی از آنها استفاده کند.
رییس اتاق بازرگانی لرستان گفت: سال‌های گذشته دولت با اوراق خزانه بخشی از بدهی خود را پرداخت کرد، اما همچنان بزرگترین بدهکار صندوق تامین اجتماعی، دولت است.

خاکی با بیان اینکه به دولت پیشنهاد کردیم مانند مجمع عمومی شرکت‌ها انتخاب مدیر سازمان تامین اجتماعی توسط ذی نفعان انجام شود، اظهار کرد: ساختار درست این است که مسوول تامین اجتماعی را خود ذی نفعان انتخاب کنند، اما دولت با ایفای نقش حاکمیتی راسا اقدام میکند. وی خاطر نشان ساخت به نظر من با رعایت اصل سه جانبه گرایی بهتر میتوانیم نقش خود را در جهت تحقق اهداف سازمان ایفا نماییم.