به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان لرستان ، کمیته کارشناسی ستاد اجرایی پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه با حضور معاونین رییس کل دادگستری استان، رییس اتاق لرستان، مدیرکل صمت ، مدیرکل امور مالیاتی ، نماینده بانک ها و برخی از تولیدکنندگان استان در محل سالن جلسات این اتاق برگزار گردید.

در این نشست کمیته کارشناسی مشکلات حقوقی با موضوعیت بانکی، کارگری، مالیاتی و… شرکت‌های دانش بنیان و تولیدی متقاضی مورد بررسی قرار گرفت.

گفتنی است در این نشست کارشناسی ،مشکلات شرکت های تولیدی فروآلیاژ ازنا ، معدن سنگ (تعاونی 1223 ) دوره چگنی ، داروسازی دکتر جهانگیر خرم آباد ، اکسیر دانه زاگرس دورود ، مرغ مادر دوربار بروجرد و مسکن بهساز کوهدشت مورد بحث و تبادل قرار گرفت و مصوباتی نیز در نظر گرفته شد تا در اولین جلسه ستاد اجرایی سیاست های اقتصاد مقاومتی استان که در اتاق بازرگانی برگزار خواهد شد مطرح گردد.