معاون تسهیلات و تجاری‌سازی صندوق نوآوری و شکوفایی در جلسه و دیدار باشرکت های دانش بنیان استان که در اتاق بازرگانی لرستان برگزار شد گفت : کشور در ده سال اخیر در حوزه علم و فناوری رویکردهای جدید اتخاذ کرده همچنین به دلیل اینکه مبتنی بر ساختار دولتی بوده معایب خود را نشان می دهد و هزینه های هنگفت را به بار آورد و بدون خروجی مناسب می‌باشد.
روح الله ذوالفقاری افزود : در ابتدای دهه ۹۰ بخش خصوصی با مفهوم شرکتهای دانش بنیان شکل گرفت و قوانینی در این راستا وضع شد، در سال ۹۲ برنامه ها آغاز شد و در همان ابتدا ۵۰ شرکت دانش بنیان مجوز گرفتند و اساس ساختار آن توسط مرجع تخصصی نامگذاری و دانش بنیان مشخصه آن شد.
ایشان بیان داشت : این شرکت ها از خدمات مالی متنوع استفاده می کنند و معافیت مالیاتی دریافت خواهند کرد همچنین در حوزه مقررات به روش های ممکن از مزیت های برخورد خواهد شد.
ذوالفقاری ادامه داد : اکنون هفت هزار و ۱۰۰ شرکت دانش بنیان در کشور وجود دارد همچنین روز ۳۰۰ هزار نفر در این شرکت فعالیت دارند از نیروهای متخصص کشور بوده و در اقتصاد کشور سهم بسزایی دارند.
وی اظهار داشت : اما متاسفانه لرستان با توجه به ظرفیت موجود در این راستا سهم کمی دارد ۳۳ شرکت در این استان وجود دارد که تنها ۲۵ شرکت فعال می باشد.
ذوالفقاری عنوان کرد: از صنایع برای همکاری با شرکتهای دانش بنیان حمایت می شود همچنین منابع مالی در اختیار شرکت ها قرار خواهد گرفت، اگر شرکت دانش بنیان محصولی دارند می توانند به صورت اقساطی تا ۳۶ ماه آن را به صورت لیزینگ عرضه کنیم.
وی عنوان کرد: معافیت مالیاتی برای شرکت و ظرفیت هایی است که می تواند استفاده کند، صنایع تعطیل و نیمه تعطیل در لرستان وجود دارد با توجه اهمیت موضوع باید حمایت شوند تا در چرخه تولید قرار گیرند.
ایشان با اشاره به این که قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر بانک ها را از سرمایه گذاری منع کرده است اما در این راستا بانکها و صنایع همچنین صندوق نوآوری در کنار هم می توانند همکاری داشته باشند و نسبت به احیای صنایع تعطیل و نیمه تعطیل کمک کند.
معاون تسهیلات و تجاری‌سازی صندوق نوآوری و شکوفایی افزود : همچنین طرح نهضت احیای صنایع با منابع قابل توجهی در دولت سیزدهم اجرایی می‌شود،باید برای ایجاد اشتغال تلاش کرد چراکه توسعه را به همراه خواهد داشت، در حوزه فناوری و اقتصاد مبتنی بر فناوری در حال آغاز است اما در ابتدای راه می باشد شرکت های می‌توانند با تلاش مضاعف خود را بالا بکشند و از ظرفیت موجود در استان استفاده کنند.