جلسه انتخابات هیات رییسه “ کمیسیون عمران و خدمات فنی مهندسی ” در اتاق بازرگانی لرستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی لرستان ؛ در این جلسه که با نظارت احسان دارایی نایب رییس اتاق لرستان و به ریاست موقت امین شرفی برگزار شد ؛ سیدرضا رزاز با کسب ۱۱ رای به عنوان رییس کمیسیون ، علی پیری و علی رضا سپهوندی هم به عنوان نواب رییس هر کدام با ۱۱ رای انتخاب شدند.