مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان با اشاره به اینکه یکی از دغدغه‌های من ثبت جهانی دره خرم‌‌آباد است، گفت: تا زمانی که دره خرم‌‌آباد ثبت جهانی نشود، گردشگری ما در سطح ملی می‌ماند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی لرستان، عطا حسن پور در نشست با رییس اتاق بازرگانی لرستان با اشاره به اینکه مجموعه استان برای توسعه از هر فرصتی استفاده می‌کند و به هر دری میزند، عنوان کرد: اما از اینکه در نهایت همه درها به گردشگری ختم می‌شود، خوشحالم. واقعیت این است که تنها راه توسعه استان گردشگری است.
وی تاکید کرد: با توجه به اینکه در حوزه صنعت و کشاورزی نمی‌توانیم رقابت چندانی داشته باشیم، بنابراین همه باید روی موضوع گردشگری تمرکز کنیم که قطعا جواب می‌دهد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان با اشاره به اینکه یکی از دغدغه‌های من ثبت جهانی دره خرم‌‌آباد است، گفت: تا زمانی که دره خرم‌‌آباد ثبت جهانی نشود، گردشگری ما در سطح ملی می‌ماند.
حسن پور خاطرنشان کرد: خوشبختانه در حال حاضر پرونده ثبت جهانی دره خرم‌‌آباد در جریان است و در این زمینه هر دو هفته یکبار در تهران جلسه داریم.
وی با بیان اینکه ما پا را فراتر از ثبت قلعه فلک افلاک فراتر نهاده‌ایم، گفت: امیدواریم ثبت جهانی دره خرم‌‌آباد ظرف دو سال آینده به سرانجام برسد.
مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری لرستان تاکید کرد: صنایع دستی لرستان نیز می‌تواند در حوزه صادرات حرف برای گفتن داشته باشد، نکته جالب اینکه در سفر پادشاه عمان به تهران یکی از عناصری که مورد توجه پادشاه عمان قرار گرفته بود چرم لرستان بود، اتفاقی که می‌تواند یک فرصت باشد
حسن پور با اشاره به اینکه کمیسیون گردشگری اتاق یک‌بازو برای گردشگری استان است، خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی خرم‌‌آباد باید بین کمیسیون گردشگری تهران و کمیسیون گردشگری خرم‌‌آباد ارتباط برقرار کند.
وی گفت: باید پای تورهای بزرگ را به استان باز کنیم، اتفاقی که در معرفی ظرفیت های گردشگری استان موثر است.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان با اشاره به اینکه پکیج سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری به زبان‌های مختلف را تهیه کرده‌ایم، تاکید کرد: واگذاری خانه‌های تاریخی را هم شروع کرده‌ایم، اما واقعیت این است که بدون اتاق کارها پیش نمی‌رود.