به گزارش روابط عمومی اتاق لرستان؛ این جلسه شنبه 31 تیر ماه ماه 1402 به ریاست فرهاد زیویار استاندار لرستان و با حضور فعالان اقتصادی استان و برخی از مدیران کل استانی در اتاق بازرگانی لرستان برگزار گردید.