رییس اتاق بازرگانی لرستان با بیان اینکه ‌اتاق بازرگانی در صورت فراهم بودن فضا در عرصه بین المللی فعالیت خوبی دارد، گفت: در داخل کشور نیز اتاق بازرگانی در لوایح و طرح‌ها نقطه نظرات‌خود را ارایه می‌کند.به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی لرستان، محمد خاکی در دیدار با سرهنگ پاسدار حیدر احمدی مسوول بسیج اصناف استان با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی ‌لرستان فعالیت‌های خوبی را انجام داده است، عنوان کرد: کسب گواهی مبداء بین المللی یکی از موفقیت‌های اتاق بازرگانی لرستان است، در ایران تنها سه اتاق بازرگانی تهران، بندرعباس و خرم‌آباد این گواهی را دریافت کرده‌اند.وی بیان کرد: مهر گواهی مبداء که توسط اتاق بازرگانی بین المللی در اختیار اتاق قرار گرفته ، پای هر گواهی مبدا که باشد، تمام دنیا به آن اعتماد کرده و اعتبار می بخشد. رییس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خرم‌‌آباد، گفت: اتاق بازرگانی لرستان در مسابقاتی که چند سال پیش در ترکیه برگزار شد، به عنوان اتاق برتر معرفی شد. خاکی خاطر نشان کرد: سال گذشته هم اتاق لرستان برای اولین بار به عنوان اتاق نمونه ماه جولای انتخاب شد، اتاق تهران بعد از اتاق خرم‌‌آباد انتخاب شد.وی توضیح داد: شاخص انتخاب اتاق ماه جولای بررسی خدمات به اعضا است.رییس اتاق بازرگانی لرستان با بیان اینکه ‌اتاق بازرگانی در صورت فراهم بودن فضا در عرصه بین المللی فعالیت خوبی دارد، گفت: در داخل کشور اتاق بازرگانی نیز در لوایح و طرح‌ها نقطه نظرات‌خود را ارایه می‌کند.
خاکی با اشاره به برنامه توسعه هفتم نیز، بیان کرد: ما به نگاه بخش خصوصی برنامه توسعه هفتم را بررسی می‌کنیم و موادی که در قانون مخل کسب و کار است شناسایی و پیشنهاداتی را مطرح می‌کنیم.وی گفت: به دلیل عجله‌ای که دولت داشت فرصت مطالعه برنامه هفتم در اختیار بخش خصوصی قرار نگرفت، اما ما از منظر بخش خصوصی و رشد اقتصادی پیشنهاداتی را ارایه میکنیم.رییس اتاق بازرگانی لرستان خاطر نشان کرد: نظر پیشنهادی اتاق در بسیاری از قانون‌ها اثر گذار بوده، به عنوان نمونه در لایحه مالیات بر افزایش حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد نظر اتاق لحاظ شد.