جلسه انتخابات هیات رییسه” کمیسیون صنعت و معدن” در اتاق بازرگانی لرستان برگزار شد.

🗓 چهارشنبه 28 مهرماه ۱۴۰۰

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی لرستان ؛ در این جلسه سید احمد موسوی با 19 رای به عنوان رییس کمیسیون ؛  مونا جهانگیر و محمد ساکی به عنوان نواب رییس به ترتیب 11 و  9 رای انتخاب شدند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عکاس : امین آزادبخت