به گزارش روابط عمومی اتاق لرستان ؛ در این جلسه که بصورت حضوری تشکیل شد، برنامه ریزی در خصوص برگزاری دورهمی فعالان حوزه آی تی استان و برگزاری همایش تحول دیجیتال در سازمان ها توسط اعضای کمیسیون مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت .