جلسه هیات رییسه انجمن دام زنده لرستان دوشنبه دهم مهرماه در محل اتاق لرستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاف لرستان ؛ اولین جلسه انجمن صادرکنندگان و واردکنندگان دام زنده استان لرستان با حضور اعضای هیات رییسه انجمن دوشنبه دهم مهرماه در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان برگزار گردید.
در این جلسه اعضای هیات رییسه بر لزوم داشتن برنامه های مدون جهت انجام فعالیتهای موثر انجمن تاکید نمودند و مقرر شد ظرف مدت یک هفته برنامه های پیشنهادی خود تا پایان سال را به اتاق لرستان اعلام نمایند.

در ادامه در رابطه با رفع مشکلات ارزی اعضای انجمن پیشنهاداتی ارائه شد و مقرر شد در این راستا از طریق اتاق لرستان مکاتباتی با اتاق ایران انجام بگیرد .