محمد خاکی در نشست مشترک کمیسیون عمران و خدمات مهندسی و منتخبین دوره ششم شورای اسلامی شهر خرم آباد اظهار کرد: شهر خرم آباد از لحاظ خدادادی طبیعتی دارد که با کمترین هزینه می توان بیشترین جذابیت را در آن ایجاد کرد.
نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی لرستان ادامه داد: شهرداری محدودیت های مالی دارد و پیشنهادهایی که ما در اتاق بازرگانی برای شهرسازی و بهبود وضع آن می دهیم متناسب با این بودجه است.

خاکی با اشاره به راه های تامین مالی برای شهرداری افزود: اگر فقط به عوارض بسنده کنیم راه به جایی نمی بریم و باید به دنبال راه های تامین مالی امروزی باشیم.
نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی لرستان شهرداری ها تنها سازمان های غیردولتی هستند که می توانند اوراق مشارکت منتشر کنند و از همین راه کارهای بزرگی انجام دهند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مهاجرت سالانه بیش از 12 هزار جوان تحصیلکرده از لرستان به سایر استان ها هستیم، اضافه کرد: بخشی از این مهاجرت بخاطر ظرفیت زیستی شهر خرم آباد است.