تاکید بر تامین منابع مالی واحد‌های تولیدی از منابعی غیر از بانک ها

رییس اتاق بازرگانی لرستان با تاکید بر استفاده از روش های متنوع برای تامین منابع مالی مورد نیاز واحدهای تولیدی استان، گفت: به دنبال این هستیم که تامین منابع مالی مورد نیاز را از محلی غیر از بانک‌ها پیگیری و دنبال کنیم و این موضوع در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی این موضوع حتما مطرح می‌شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی خرم‌‌آباد، محمد خاکی در جلسه دیدار با علی محمدی مدیر کل اقتصاد و دارایی لرستان با بیان اینکه اتاق بازرگانی از سرمایه‌گذاران متعددی دعوت کرده است اظهار کرد: اما به دلیل اینکه نظام پیگیری وجود نداشته است، دلیل عدم سرمایه گذاری بطور دقیق معلوم نیست. وی بیان کرد: به همین دلیل ما مصوبات اخیر را پیگیری می‌کنیم که آیا اجرا شده است یا نه و اگر اجرا نشده دلایل را مطرح کنند.

رییس اتاق بازرگانی لرستان گفت: جذب سرمایه گذار صرفا با ارائه آمار از ظرفیت ها و پتانسیل ها و انعقاد تفاهم نامه نیست، زمانی ما می‌توانیم از جذب سرمایه‌گذار صحبت کنیم که قراردادی منعقد شود.خاکی با اشاره به اینکه ما سرمایه‌گذاران لرستانی مقیم خارج و کشور را تا حدودی شناسایی کردیم، عنوان کرد: اما متاسفانه زیرساخت‌ها در استان بطور کامل فراهم نیست، وقتی سرمایه‌گذاری ‌وارد استان می‌شود باید مزیت‌هایی مانند معافیت مالیاتی و مشوق ها توسط استان اعمال شود.

رییس اتاق بازرگانی لرستان گفت: در شناسایی سرمایه گذاران موفق بودیم، اما در جذب آنها به نتیجه نرسیده ایم .

وی بر استفاده از روش های متنوع برای تامین منابع مالی مورد نیاز واحدهای تولیدی هم گفت: به دنبال این هستیم که تامین منابع مالی مورد نیاز را از محلی غیر از منابع بانک‌ها تامین کنیم، و در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی این موضوع حتما مطرح می‌شود.

رییس اتاق بازرگانی لرستان در خصوص صادرات و بازاریابی محصولات استان نیز توضیح داد: شرکت‌های مدیریت صادرات می‌توانند در حوزه بازاریابی حرف برای گفتن داشته باشند، و ارائه بسته‌های بازاریابی توسط این شرکت‌ها می‌تواند در حوزه صادرات نقش مهمی داشته باشد و به واحدهای تولیدی عمدتا کوچک کمک کند.

مولد سازی ظرفیتی برای پروژه‌های زیرساختی و پیشران

مدیر کل اقتصاد و دارایی لرستان گفت: یکی از ظرفیت‌های بزرگ و قابل توجه برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی استان مولد سازی است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان، علی محمدی در جلسه دیدار با رییس اتاق بازرگانی لرستان با اشاره به اینکه ما چند کار مشترک با اتاق بازرگانی داریم، اظهار کرد: سرمایه گذاری خارجی یکی از برنامه‌های مورد توجه ما است، ما می‌خواهیم ظرفیت و اولویت ها سرمایه‌گذاری استان را مشخص کنیم بعد سراغ دستگاه‌ها برای ارائه طرح‌های به اصطلاح بسته های شسته رفته سرمایه گذاری برویم.

وی بیان کرد: در واقع هدف ما آماده کردن بسته‌های سرمایه‌گذاری است، در این زمینه نیازمند همکاری اتاق بازرگانی هستیم.وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به مقوله بازاریابان سرمایه گذاری گفت: سازمان سرمایه گذاری خارجی به موضوع بازاریابان سرمایه گذاری خارجی نگاه ویژه‌ای دارد، ما هم می‌خواهیم از توان ظرفیت اتاق بازرگانی در حوزه بازاریابان خارجی استفاده کنیم.

مدیر کل اقتصاد و دارایی لرستان به تامین مالی پروژه‌ها، طرح‌ها و واحدهای اقتصادی نیز اشاره کرد و افزود: روش های متنوعی برای تامین مالی وجود دارد، که از این روشها در استان بایستی بهترین استفاده ممکن نماییم.

محمدی گفت: انتظار ما این است که اتاق بازرگانی لرستان به ما در تدوین نقشه راه تامین منابع مالی استان کمک کند.وی با اشاره به ظرفیت مولد سازی برای تامین مالی پروژه‌های پیشران، تاکید کرد: یکی از ظرفیت‌های بزرگ و قابل توجه برای تامین مالی پروژه‌ها مولد سازی است.