استاندار لرستان گفت: تحول در حوزه کشاورزی با هدف حفظ منابع آبی لرستان همچنین بهره‌وری از محصولات ضروری است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی لرستان ، فرهاد زیویار روز شنبه در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی لرستان اظهار کرد: تغییر و تحول در کشاورزی و باغداری لرستان ضروری است و چگونگی استفاده از منابع آبی، رعایت الگوی کشت، استفاده از دانش روز و بهره‌گیری از روش های نوین در این راستا مدنظر قرار گیرد.

وی ادامه داد: در خصوص توسعه نیروگاه های خورشیدی پیشنهاداتی ارایه شد و بهره‌گیری از بام سوله های شهرک های صنعتی برای تولید برق با هدف ناترازی انرژی ضروری است و باید بررسی شود که در این راستا اعتبارات مختلف برای پرداخت به این واحدها در دستور کار قرار دارد.

وی گفت: همچنین استفاده از ظرفیت های شرکت شهرک های صنعتی برای تولید انرژی پاک ضروری است.

استاندار لرستان افزود: در کشت پاییزه برای کاشت سیب‌زمینی مانعی وجود ندارد اما در کشت بهاره باید براساس سهمیه بندی کشت شود و دستورالعمل های اجرایی به اعلام می‌شود.

زیویار گفت: بیش از کشت و بهره‌وری از محصولات ، موضوع فرونشست زمین اهمیت دارد که با رعایت الگوی کشت می‌توان تا حد بسیاری از این معضل جلوگیری کرد.

وی افزود: الگوی کشت موضوعی نیست که صرفاً مربوط به حوزه جهاد کشاورزی استان باشد و در دستور کار تمامی دستگاه های اجرایی مرتبط، به عنوان یک راهبرد اقتصادی به منظور تامین امنیت غذایی و منابع موجود استان برنامه ریزی شده است.

وی ادامه داد: اجرای طرح الگوی کشت اقدامی اساسی به شمار می آید که لازم است تمامی دستگاه های اجرایی با همکاری فرمانداری ها ضمن لحاظ تمام ظرفیت‌ها به تفکیک شهرستانی مانند ذخایر آبی، نسبت به اجرایی کردن آن اهتمام ویژه داشته باشند.

وی اظهار کرد: در روزهای گذشته نشستی با هلدینگ ماهان برگزار و پیشنهاد شد در اراضی شیبدار استان که مستعد کشت گردو و پسته است با درآمد زایی بالا ، اقداماتی صورت گیرد.