رییس اتاق بازرگانی لرستان، ضمن تبریک روز صنعت و معدن به تلاشگران این حوزه تاکید کرد: گذراندن فرصت‌های مطالعاتی اساتید در صنایع و همچنین بورسیه دانشجو توسط واحد‌های صنعتی، فرصت خوبی است تا بتوانیم مسایل را بصورت علمی برطرف کنیم و در مسیر توانمند سازی صنایع گام برداریم.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی لرستان ، محمد خاکی در همایش گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن با اشاره به اینکه با ورود هوش مصنوعی ممکن است کسب و کارهای ما دستخوش تغییرات بشوند و حتی برخی مشاغل ماهیت خود را تغییر بدهد، خاطر نشان کرد: ما نمی‌توانیم با نگاه نسل دومی مشکلات نسل چهارم و پنجم را حل کنیم، بنابراین باید خود را با ابزار روز و تعامل با صنعت و دانشگاه توانمند کنیم.

وی بیان کرد: سال‌های قبل پیشنهادی را به وزارت علوم ارایه کردیم مبنی بر اینکه اساتید دانشگاه به جای اینکه به کشورهای مختلف سفر کند و فرصت های مطالعاتی را در مرکزی غیر از دانشگاه بگذرانند، فرصت های مطالعاتی را در صنایع بگذرانند.رییس اتاق بازرگانی لرستان گفت: خرداد امسال وزارت علوم پیرو‌ پیشنهاد ما به دانشگاه ابلاغ کرد که اساتید فرصت‌های مطالعاتی را در صنایع بگذرانند.

خاکی با اشاره به اینکه از مهرماه سال جاری هر کدام از واحد‌های صنعتی متناسب با نیاز خود می‌توانند رشته‌های خود را به دانشگاه پیشنهاد کنند، اظهار کرد: بر اساس پیشنهادات مطرح شده رشته‌ها در دفترچه کنکور گنجانده شده و دانشجویان بر اساس انتظار و انتخاب واحدهای صنعتی به عنوان بورسیه می‌توانند ادامه تحصیلات بدهند.

وی تاکید کرد: گذراندن فرصت‌های مطالعاتی اساتید در صنایع همچنین بورسیه واحد‌های صنعتی، فرصت خوبی است تا مسایل را بصورت علمی برطرف کنیم و در مسیر توانمند سازی صنایع گام برداریم.

رییس اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه برای اولین بار یارانه شرکت در نمایشگاه خارجی به فعالان اقتصادی عضو اتاق تعلق می‌گیرد، گفت: اتاق پنجاه درصد هزینه‌های شرکت در نمایشگاه‌های خارجی را پرداخت می‌کند، همچنین بودجه مستقلی را در اختیار کمیسیون‌های تخصصی متناسب با موضوعات قرار می‌دهد تا بتوانند در راستای موضوعات مد نظر خود هزینه کنند .در ادامه نیز بر تعامل و حضور فعال اعضا و ارتباط مستمر با اتاق بازرگاتی برلی تقوست جایگاه اتاق تاکید شد و از فعالین اقتصادی درخواست نمود تا با عضویت فعال در کمیسیونهای تخصصی اتاق را در اظهار نظرهای کارشناسی یاری نمایند.

همچنین ایشان پیشنهادات اتاق در خصوص مسایل و مشکلات فراروی فعالین اقتصادی را به جلسه ای که در ماههای اتی با حضور استاندار و مدیران دستگاههای اجرایی و بنا به پیشنهاد اتاق برگزار خواهد شد ، موکل نمودند.