کامبیز سیف در رویداد لذت چالش که در اتاق بازرگانی لرستان برگزار شد اظهار کرد: در اقتصاد دیجیتال باید تمرکز خود را روی ایده های خلاقانه بگذاریم چرا که منبع اصلی این نوع اقتصاد فکر انسان هاست.

به گزارش روابط عمومی اتاق لرستان ؛ مدیرکل ارتباطات ،فناوری و اطلاعات استانداری لرستان ادامه داد: ثروتمندان دنیا در حوزه آی تی فعالیت دارند و این در حالیست که لرستان و البته کشور ما در این حوزه چندان موفق نیست.
سیف اضافه کرد: اگر می خواهیم در این حوزه فعالیت کنیم باید اقتصاد را برمبنای دیجیتال بنا نهیم. در حوزه شبکه سازی دولت وظیفه دارد با ایجاد مراکز رشد، پارک های عام وفناوری شتاب دهنده ها و… شبکه سازی را انجام دهد.

ایشان با تاکید بر لزوم بحث رسانه و برندینگ در شبکه سازی افزود: فعالین این حوزه باید در این راستا بهتر عمل کنند.

وی خاطر نشان کرد: باید تحلیل بازار انجام دهیم و بتوانیم با تیم سازی در حوزه کسب و کارهای آی تی محور با استانی مانند تهران رقابت کنیم.

سیف ادامه داد: با توسعه زیر ساخت های آی تی بسیاری از امور فیزیکی هم خود به خود حل می شود و سرمایه گذاران هم در استانی که در این زمینه موفق باشند، بهتر سرمایه گذاری می‌کنند.
مدیرکل ارتباطات ،فناوری و اطلاعات استانداری لرستان یادآور شد: با از سهم اقتصاد دیجیتالی که تهران می بلعد بخشی را به استان تخصیص دهیم و بیشتر در این حوزه کار کنیم.
وی گفت: باید در حوزه رسانه و برندینگ وظیفه خودرا به درستی انجام دهیم و منتظر حمایت در دولت در این بخش نباشیم و با انجام این موارد می‌توانیم سهم خود رااز اقتصاد دیجیتال بالا ببریم.