اساتید :
فرشید رستگار
امیرحسین پورعلی

سه شنبه ۱۵ تیر ساعت ۱۵ تا ۱۷

ثبت نام از طریق لینک زیر

https://www.systemgroup.net/events/tax-lo