به گزارش روابط عمومی اتاق لرستان ،ثبت نام کلیه متقاضیان از روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ تا پایان وقت اداری ساعت ۲۴ در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۵ در سامانه   www.topexporteres.tpo.ir   الزامی است .بازه زمانی مذکور به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشد.

شاخص ها و گروههای منتخب کالایی ، فناورانه و خدمات جهت ارزیابی انتخاب صادرکنندگان نمونه استانی به شرح پیوست ها قابل مشاهده می باشد.

 

 

 

شاخص های ارزیابی انتخاب صادرکنندگان برگزیده استانی در سال 1402

 

شاخص های ارزیابی انتخاب صادرکنندگان برگزیده استانی سال 1402(کالاهای دارای پیچیدگی و ضریب دانش بنیانی)

 

فرم شاخص­های ارزیابی صادرکنندگان نمونه سال 1402 / (گروه خدمات فنی و مهندسی)

 

لیست گروههای کالایی

 

 دستورالعمل انتخاب صادرکنندگان در اصل 138 قانون اساسی