جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی لرستان روز دوشنبه پنجم بهمن ماه 1402 در اتاق لرستان برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی لرستان ؛ در این جلسه گزارش بایسته های راهبردی تدوین برنامه هفتم توسعه اقتصادی و راهکارهای رفع قطع برق تابستانی واحدهای صنعتی در شهرک های صنعتی استان ، مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.