مجله “جهش نو” به صاحب امتیازی اتاق بازرگانی لرستان منتشر شد …

“پرونده ویژه بحران آب در لرستان ”

 

#روابط_عمومی_اتاق_لرستان
?????
?? @otaghkhd