منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. نرخ تورم نقطه‌ای در خرداد ماه ١۴٠١ به عدد ۵٢,۵ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۵٢.۵ درصد بیشتر از خرداد ١۴٠٠ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان لرستان (۶١.١ درصد) و کمترین آن مربوط به استان خوزستان  (۴۵.٧ درصد) است.

نرخ تورم نقطه‌ای خرداد ماه ١۴٠١ در مقایسه با ماه قبل ١٣,٢ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی­ها و دخانیات» با افزایش ٣٢.٢ واحد درصدی به ٨١.۶ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ٢.٨ واحد درصدی به ٣۶.٨ درصد رسیده است.

در خرداد ماه  سال 1401 ،نرخ تغییرات ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور افزایش قابل توجهی یافت و به 2/12 درصد رسید که تقریباً سه برابر رقم مشابه ماه قبل است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ١٨,٠ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌ تهران با ٨.٩ درصد است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ٢۵.۴ درصد و ۴.۴ درصد بوده است. این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ١١,۵ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ٧.٨ واحد درصد افزایش داشته است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه ١۴٠١ برای خانوارهای کشور به عدد ٣٩,۴ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٠.٧ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد (۴۶.٩ درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ سیستان و بلوچستان (٣۴.٢ درصد) است.

تغییرات قیمت ها

در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «روغن و چربی‌ها» (روغن نباتی جامد و روغن مایع)، گروه «لبنیات و تخم مرغ» (انواع شیر، ماست، پنیر و تخم مرغ) و گروه «گوشت قرمز و گوشت ماکیان» (مرغ ماشینی، سوسیس و کالباس) می‌باشد. در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» گروه «هتل و رستوران» (ساندویچ و انواع غذاهای سرو شده در رستوران)، گروه «مبلمان و لوازم خانگی» (انواع شوینده) و گروه «بهداشت و درمان» (خدمات طبی سرپایی و خدمات بیمارستانی) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

 

#مرکز_تحقیقات_اتاق_لرستان