پویش اهدای خون رهروان فاطمی در لرستان توسط سازمان انتقال خون مخصوص بانوان

???? از تاریخ 6 آذرماه تا 13 دی ماه مراکز انتقال خون در شهرهای استان