اولین نشست «محمد خاکی» رییس اتاق بازرگانی لرستان با «عطا حسن پور » مدیرکل سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان برگزار شد.

در این دیدار بر همکاری های بیشتر بین اتاق و سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان تاکید شد.