کمیسیون صنعت و معدن با موضوع اولویت بندی برنامه های کمیسیون تشکیل جلسه داد.

بعد از بحث و تبادل نظر موضوعات زیر جهت پیگیری در کمیسیون پیشنهاد شد :
موضوعات مطرح شده در کمیسیون :
۱.بالا بردن سطح کیفی جلسات که مقرر شد کمیسیون جلسات مشترک با دانشگاه های سطح استان ٬ پارک علم و فناوری و شرکت شهرک ها بنیاد نخبگان برگزار کند.

۲. برگزاری جلسات مشترک با کمیسیون بازرگانی و  کمیسیون فناوری اطلاعات و انجمن های اتاق

۳.تشکیل کمیته های تخصصی از جمله کمیته معدن, کمیته نساجی و پوشاک ,کمیته تکمیل زنجیره ارزش محصولات مزیت دار

۴.تهیه اینفوگرافیگ رویه های استاندارهای عملیاتی (sop) در کسب و کارها و اطلاع رسانی به فعالین.

۵.پیگیری و مطالعات در خصوص رابطه هوش مصنوعی و صنعت