به گزارش روابط عمومی اتاق لرستان ؛ جلسه مشترک کمیسیون بازرگانی حمل و نقل و امور بازرگانی با کمیته پایش تجارت خارجی مورخ ۶شهریورماه 1402 در سالن جلسات اتاق لرستان به ریاست احسان دارایی برگزار شد.

دستور جلسه :
١-بررسی الزامات و چگونگی حضور موثر شرکت های استان در نمایشگاه سلیمانیه عراق
٢-ارائه طرح توجیهی ایجاد پایانه صادراتی سنگ خرم آباد توسط مجری طرح
٣- بررسی و ارائه راهکارهای توسعه صادرات غیز نفتی استان و همچنین پیشنهاد برای راه اندازی و تجهیز نمودن کارگو فرودگاه خرم آباد