رییس اتاق بازرگانی لرستان با اشاره به نامه وزارت علوم به اتاق بازرگانی مبنی بر اینکه فرصت های مطالعاتی برای اساتید دانشگاهها در واحد‌های صنعتی هم فراهم شده است، گفت: با توجه به فضای قانونی فراهم شده هم می‌توانیم کمک کنیم که دانشگاه‌ها که به سمت کارآفرینی پیش بروند هم به واحد‌های صنعتی در جهت نوآوری و حل مشکلات کمک شود
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی لرستان، محمد خاکی در دیدار با رییس دانشگاه لرستان بر ضرورت ارتباط دانشگاه و صنعت تاکید کرد و افزود: ارتباط دانشگاه و صنعت همواره باید حفظ شود یعنی هم نیاز صنعت به دانشگاه انتقال داده شود هم دانشگاه با صنعت ارتباط داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه در عمل شاهد ارتباط صنعت و دانشگاه نبوده‌ایم، علت آن هم این است که ساختار سیستم آموزشی به گونه‌ای است که صرفا بر کارهای پژوهشی و مقالات برای ارتقا اساتید تاکید شده است و مشوق‌های خوبی برای انجام فعالیت های کارآفرینانه توسط اساتید دانشگاهها در نظر گرفته نشده است.

رییس اتاق بازرگانی لرستان گفت: در دنیا دانشگاه‌ها کارآفرین هستند در حالی که در کشور ما دانشگاه‌ها آموزش محور یعنی نسل دومی هستند.خاکی با اشاره به اینکه در دنیا دانشگاه‌ها به نسل سوم و چهارم تغییر پیدا کرده‌اند، بیان کرد: در دانشگاه‌های نسل چهارمی یک سیستم پویا و یک مدل وجود دارد که شامل ورودی ، فرایند ، خروجی و نتیجه است، اما در کشور ما جز دوره‌های کارآموزی ارتباطی بین دانشگاه و صنعت وجود ندارد.
خاکی با اشاره به نامه وزارت علوم به اتاق بازرگانی مبنی بر فراهم شدن فرصت های مطالعاتی برای اساتید جهت حضور در واحد‌های صنعتی گفت: با توجه به فضای قانونی فراهم شده هم می‌توانیم کمک کنیم که دانشگاه‌ها به سمت کارآفرینی پیش بروند هم به واحد‌های صنعتی کمک شود.