مدیر شعب بانک ملت استان لرستان گفت: بانک ملت هیچوقت تسهیلات را قطع نکرده است، حتی در شرایط کنونی نیز تمرکز پرداخت تسهیلات روی بازاریان و اصناف در قالب طرح پذیرندگان است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی لرستان ، محمدرضا میمنت آبادی در جلسه دیدار با رییس اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی لرستان با اشاره به جایگاه بانک ملت در در سیستم بانکی، اظهار کرد: با اعتماد مشتریان و شرکا از جمله بازاریان و اصناف و تلاش همکاران بانک ملت رتبه اول را در سیستم بانکی در اختیار دارد و این همواره تداوم دارد.
وی بیان کرد:خوشبختانه انضباط مالی خوبی بر بانک ملت حاکم است، سیستم‌ها به شکل منظم کنترل لازم را دارند‌، همچنین مجموعه کارکنان آموزش خوبی را دیدند.
مدیر شعب بانک ملت در استان لرستان گفت: با وجود منابع خوب در کل کشور شصت درصد منابع را خرج کردیم، تراز ما در بانک مرکزی هیچگاه منفی نبوده و نیازمند استقراض نیستیم.

میمنت آبادی در خصوص وجه تمایز بانک ملت با بانک‌های دیگر توضیح داد: بیشترین وجه تمایز بانک ملت مربوط به پرسنل بانک است که با دلسوزی و حرفه‌ای رفتار می‌کنند، اصل آموزش و جانشین پذیر حدود بیست سال است که در مجموعه بانک ملت نهادینه شده است.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اینکه مدیران ما در راس هرم بانک ملت به دنبال تغییر ساختار بانک از دولتی به خصوصی بودند، گفت: با این تغییرات اتفاقات خوبی رقم خورد و بانک ملت از نظر اداری و منابع انسانی پیشتاز و راهگشا بود.
مدیر شعب بانک ملت لرستان خاطرنشان کرد: بانک ملت در خدمات الکترونیک نحوه اعطا تسهیلات، شناسایی اموال و دارایی بانک ملت پیشتاز است.
میمنت آبادی با اشاره به اینکه متاسفانه سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌ها دولت ناگزیر به دخالت بیشتر در حوزه اقتصادی شد، گفت: متاسفانه ماه‌های اخیر بانک مرکزی در راستای کاهش تورم سیاست انقباضی را به بانک‌ها دیکته کرده و فرقی بین قایل بانک‌ها هم قایل نشده است، با این حال اما بانک ملت همواره رابطه خود را با شرکای تجاری حفظ کرده است.
وی خاطرنشان کرد: بانک ملت هیچوقت تسهیلات را قطع نکرده است، حتی در شرایط کنونی نیز تمرکز پرداخت تسهیلات روی بازاریان و اصناف در قالب طرح پذیرندگان است.
مدیر شعب بانک ملت در استان لرستان گفت: رابطه خوبی بین بانک و اصناف و بازاریان حاکم است و بنا بر سیاست‌های گذشته همواره پر کنار بازاریان و کسبه بوده است.