جامعه نیکوکاری ابرار در چارچوب پویش “هزار امید” با توجه به همه‌گیری ویروس کرونا، در نظر دارد با تهیه و توزیع 1000 عدد تبلت برای دانش آموزان و دانشجویان در مناطق کمتر برخوردار کشور، امکان آموزش را برای این تعداد از افراد فراهم کند.

جامعه نیکوکاری ابرار در قالب پویش “هزار امید” با توجه به همه‌گیری ویروس کرونا و اثرات منفی بسیاری که بر حوزه آموزش داشته است، در نظر دارد 1000 عدد تبلت برای دانش آموزان و دانشجویان در مناطق کمتر برخوردار کشور تهیه کند.

متأسفانه در حال حاضر دانش آموزان و دانشجویان بسیاری عمدتاً در این دوران به دلیل نداشتن ابزار مناسب از آموزش باکیفیت محروم شده‌اند.

شماره حساب اختصاص یافته به پویش هزار امید:

شماره حساب 5546424691

شماره کارت 6104337867256750 به نام جامعه نیکوکاری ابرار نزد بانک ملت

گفتنی است امکان پرداخت از طریق اپلیکیشن آپ، قسمت نیکوکاری نیز وجود دارد.