مدیر دفتر کل امور اقتصادی استانداری لرستان گفت: در حال حاضر گمرک منطقه ویژه اقتصادی ازنا آماده بهره برداری است.

بهزاد منصوری اظهار داشت: عملیات اجرایی گمرک و سایر بخشهای منطقه ویژه اقتصادی ازنا در پنج محور در دستور کار قرار گرفت.

وی این پنج محور را تامین زیرساختها، احداث راه دسترسی، احداث خانه های سازمانی، ساختمان اداری و خریداری تجهیزات مورد نیاز عنوان کرد.

مدیر دفتر کل امور اقتصادی استانداری لرستان با اشاره به بازدید هیئتی از نهاد ریاست جمهوری و گمرک ایران از منطقه ویژه اقتصادی ازنا گفت: این هیئت وضعیت و پیشرفت منطقه ویژه اقتصادی ازنا را مطلوب ارزیابی کرده اند.

منصوری همچنین با اشاره به ساخت انبارهای این منطقه ویژه اقتصادی تصریح کرد: همه کارهای زیرساختی این پروژه آماده است و عملیات گمرکی در این منطقه باید شروع شود.

وی با اشاره به صدور کد شناسایی برای منطقه ویژه اقتصادی ازنا تصریح کرد: در این راستا باید این مجموعه به طور رسمی کار خود را آغاز کند.

 

منبع:خبرگزاری مهر