گزارش تصویری

سمینار رایگان “نقش تشکل‌ها در توسعه اقتصادی”

 

زمان: پنج شنبه  25 آذر 95

 

مکان: واحد آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان

 

مدرسین: مهندس هادی حدادی و سید علیرضا سیاسی‌راد

 

ijx5_img_8983.jpg

 

9v4i_img_8998.jpg

 

443z_img_8985.jpg

 

yx3x_img_8987.jpg

 

9wa6_img_8990.jpg

 

nl8a_img_8991.jpg

 

grlx_img_8993.jpg

 

zxsz_img_8995.jpg

 

li0a_img_8997.jpg