گزارش تصویری

 

سمینار آموزشی مهارت و فنون امور گمرکی

 

زمان: 31 مردادماه 96

 

مکان: سالن آموزش اتاق لرستان

 

57q2_img_5370.jpg

 

d0gg_img_5374.jpg

 

escv_img_5376.jpg

 

0767_img_5377.jpg

 

b2re_img_5378.jpg

 

k7cm_img_5379.jpg

 

7sfk_img_5382.jpg

 

njbg_img_5383.jpg

 

kjq_img_5384.jpg

 

1lax_img_5386.jpg