گزارش تصویری


سمینار آموزشی “آشنایی با بازار عمان”


زمان: یکشنبه 21 آذر 95


مکان: سالن آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان


مدرس: مهندس سعید بخشی

 

 

t31u_img_8952.jpg

 

ueti_img_8956.jpg

 

ti96_img_8963.jpg

 

gh8x_img_8964.jpg

 

2y2v_img_8965.jpg

 

3cu6_img_8973.jpg

 

ja4j_img_8972.jpg

 

5vhw_img_8977.jpg

 

fkfy_img_8967.jpg