گزارش تصویری


سمینار آموزشی “کاربرد نرم‌افزار Excel در حسابداری”


زمان: یکشنبه  5 دی 95


مکان: سالن آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان


مدرس: محمد ساکی

 

jull_img_9052.jpg

 

ep0j_img_9054.jpg

 

k78k_img_9061.jpg

 

an5r_img_9056.jpg

 

0f2i_img_9065.jpg

 

elbf_img_9063.jpg

 

0mh1_img_9066.jpg

 

ryhw_img_9064.jpg

 

w9jr_img_9076.jpg

 

8lji_img_9075.jpg

 

o500_img_9068.jpg