به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی لرستان ؛ مرحله دوم دوره ی عمومی آموزش داوری در اتاق بازرگانی لرستان با حضور دکتر علیرضا ایرانشاهی روز پنج شنبه ۱۳ تیرماه ۹۸ در سالن همایش اتاق لرستان برگزار گردید.