این کنفرانس به همت کمیسیون عمران و خدمات مهندسی اتاق در سالن همایش اتاق بازرگانی لرستان با حضور و سخنرانی دکتر حمیدرضا وثوقی فوق دکتری مهندسی زلزله از دانشگاه برکلی و مدرس دانشگاه منوا آمریکا برگزار شد .