به گزارش روابط عمومی اتاق لرستان ؛ در این جلسه که با حضور نمایندگان سازمان تامین اجتماعی برگزار شد ، بخشنامه تنقیح و تلخیص مقاطعه کاران با موضوع ضوابط و مقررات اجرایی ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

#کمیسیون_امور_مالیاتی