پدرام سلطانی معتقد است که اتاق باید ساز و کار لازم و کافی را برای مشورت دهی به دولت در سطح بالاتری نسبت به دوره گذشته فراهم کند.

«پدرام سلطانی» نایب رئیس اتاق ایران در سخنانی در جمع اعضای کمیسیون صنایع این اتاق با بیان این مطلب که « در شرایط فعلی و با روی کار آمدن دولت یازدهم، دروازه جدیدی به روی بخش خصوصی گشوده شده است»، افزود: به قدری افق پیش رو گسترده است که بخش خصوصی انتظار دارد هرچه سریعتر به آمال و مطالبات انباشته شده خود که در طول 8 سال گذشته بوجود آماده است، دست پیدا کند که این کار سخت و بسیار سنگینی است.

وی با تاکید بر ضرورت اثرگذار بودن کمیسیون های تخصصی اذعان داشت: بسیاری از موضوعاتی که در کمیسیون ها مطرح می شود شایسته است که گزارش آن بعد از طی کردن فرایند خود، به کمیسیون ها ارجاع شود و کمیسیون بررسی های نهایی را روی گزارش انجام دهد و خروجی آن را به هیات رئیسه بفرستد.او یادآور شد که کمیسیون ها باید از فرصت صد روزه ای که دولت در نظر گرفته است، بهترین بهره برداری را داشته باشد و توصیه های لازم را به دولت بدهند.

نایب رئیس اتاق ایران وزرای اقتصادی کابینه دولت جدید را وزرایی توانمند و مقتدر دانست اما در عین حال خاطرنشان کرد که نظام بوروکراسی، جریان خود را طی می کند و مجموعه ای از مدیران در اطراف وزرا حلقه خواهند زد، اگرچه یک مدیر خوب در هر حال بهتر عمل می کند اما بخش خصوصی نیز باید از این فرصت و فضایی که به وجود آمده در همین فرصت 100 روزه بهره برداری کند.

او معتقد است صدای واحد اتاق باید از کمیسیون ها شنیده شود و تعارضات داخلی بخش خصوصی ابتدا در کمیسیون ها باید رفع شود. وی به کمیسیون های تخصصی اتاق ایران توصیه کرد که برای رسیدن به نتایج مطلوب خود، شیوه و رویکرد خود را در دوره جدید تغییر بدهند.

به گفته او تعدد موضوعاتی که در کمیسیون ها مطرح می شود نشان دهنده عدم امکان پاسخگویی به تمامی مطالبات با شیوه های فعلی است. او بار دیگر بر لزوم خروجی محور بودن کمیسیون ها تاکید کرد.

سلطانی همچنین در ادامه با اشاره به مسئولیت جدید رئیس اتاق ایران در دفتر ریاست جمهوری گفت: علی رغم اینکه این اتفاق بسیار خوب است اما قطعا آقای نهاوندیان حضور کمتری در هیات رئیسه خواهند داشت و اگر قرار باشد مسئولیت ایشان در اتاق بین سایر اعضای هیات رئیسه تقسیم شود، با توجه به مشغله فراوان هر یک از اعضای هیأت رئیسه کار بسیار دشواری است و این امر نیازمند همیاری و کمک کمیسیون ها است که با تقسیم کار با کمیسیونها و با استفاده از ظرفیت های خوبی که دارند به هیات رئیسه اتاق کمک کنند تا این تغییرات منجر به افت عملکرد اتاق نشود.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره عملکرد کمیته ماده 76 اتاق ایران که از سال گذشته تشکیل شده است، این کمیته را نیازمند اصلاح ساختاری دانست و افزود: این کمیته بیشتر به خود مشغول است تا نیازها و تقاضاهای بخش خصوصی و کمیسیونها و این موضوع در هیات رئیسه اتاق ایران بررسی خواهد شد.

به گفته عضو هیات رئیسه اتاق ایران، اتاق باید ساز و کار لازم و کافی را برای مشورت دهی به دولت در سطح بالاتری را فراهم نماید، لذا اتاق های استان ها، تشکل ها و سپس اتاق ایران موظف به تقویت این سازوکار هستند و مهمترین اصل بنیادی این ساز و کار اشتراک منابع در فعالیت ها و خارج کردن امور از حالت جزیره ای است