رییس اتاق خرم‌آباد:

محاسبه و دریافت حق‌بیمه پیمانکاران بر اساس لیست بیمه ابرازی، اجرایی می‌شود

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان لرستان گفت: اگرچه بر اساس ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور تصریح شده است که باید حق بیمه پیمانکاران عمرانی بر مبنای لیست ارائه‌شده محاسبه و دریافت گردد، اما با گذشت بیش از دو سال از تصویب این قانون، تاکنون اجرایی نشده است.

به گزارش روابط‌عمومی اتاق خرم‌آباد؛ حسین سلاح‌ورزی اظهار داشت: عای‌رغم پیگیری‌های فراوان و با وجود عدم مخالفت اداره‌کل تأمین‌اجتماعی لرستان، به دلیل اینکه سازمان تأمین اجتماعی کشور با اجرای این مصوبه‌ی قانونی موافق نبود، تاکنون اجرایی نشده است.

وی افزود: خوشبختانه بعد از طرح موضوع در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی لرستان و ارجاع مصوبه به تهران، درخواست در کمیته ماده 76 شورای گفتگوی کشوری مطرح و سازمان تأمین اجتماعی کشور ملزم به اجرای آن گردید.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد عنوان داشت: فعالان حوزه‌ی عمرانی منتظرند تا با توجه به تصویب و تأکید این موضوع که با حضور نمایندگان سه قوه انجام و ابلاغ شده است، ظرف دو ماه آینده آیین‌نامه‌ی اجرایی مربوطه از طرف سازمان تأمین اجتماعی به ادارات کل استانی و شعب ارسال گردد.

سلاح‌ورزی تصریح کرد:  بر اساس ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات، سازمان تأمین اجتماعی موظف است حق بیمه کارکنان قراردادهای ارائه خدمات اجتماعی پیمانکاران طرح‌های عمرانی و غیرعمرانی با مصالح یا بدون مصالح را بر مبنای فهرست ارائه شده توسط پیمانکاران دریافت نماید. اعمال هرگونه روش دیگری غیر از روش مندرج در این ماده ممنوع می‌باشد.