عضو کارگروه گردشگری اتاق بازگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم آباد گفت: اجرای طرح اقامتگاه بوم گردی لرستان نیازمند 2 هزار میلیارد ریال است که ظرفیت ایجاد یکهزار تخت بوم گردی دارد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی لرستان؛ عطا حسن پور در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در سالن جلسات اتاق بازگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان افزود: در کل کشور یکهزار و 200 اقامتگاه بوم گردی وجود دارد که نصف آنها به صورت کامل فعال است.
وی اظهار داشت: 2 هزار تخت بوم گردی در کشور وجود دارد که اگر طرح لرستان فعال شود به تنهایی یک هزار تخت ایجاد می کند.
حسن پور ادامه داد: لرستان عنوان استان چهار فصل را دارد اما تاکنون از این تعاریف بهره ای نگرفته است در صورتیکه اقامتگاه بوم گردی می تواند در مساحت چهار هکتار و با ظرفیت 500 نفر این عنوان را احیا کند.
وی افزود: اقامتگاه بوم گردی در سه فاز طراحی شده که فاز نخست آن 2 تخته سیاه چادر، فاز دوم ایجاد کلبه های سنتی و فاز سوم خوابگاه های جمعی با 200 تخت است.
عضو کارگروه گردشگری اتاق بازگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم آباد گفت: در حال حاضر 21 غار دستکن در لرستان وجود دارد که غار کوگان به عنوان نمونه ای از این مجموعه دارای 2 طبقه و یک هزارمترمکعب با حجم دستکند 2 هزار ساله است.
وی افزود: غارهای چهار، 6 و هفت طبقه الیگودرز در کشور بی نظیر هستند و در بخش پاپی خرم آباد غار چهار طبقه اراز با 800 سال قدمت مثل آپارتمان صخره ای است که در هیچ جای ایران نمونه آن وجود ندارد.
حسن پور ادامه داد: قلعه فلک الافلاک خرم آباد موزه ای کوچک اما محقر است که گنجینه ای از 12 هزار اشیای تاریخی مفرغ به شمار می رود و می تواند برند لرستان باشد اما در حال حاضر وضعیت مناسبی ندارد.
وی اظهار داشت: گنجینه ای به ظرفیت 2 هزار و 200 قطعه اخیرا در لرستان شناسایی شده که بزرگترین شی مفرغی یعنی تابوت مفرغی از دوران اشکانیان در آن وجود دارد.
عضو کارگروه گردشگری اتاق بازگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم آباد افزود: غار کلماکره گنجینه ای بزرگ که به غارت رفت و اشیای آن در موزه ملی نگهداری می شوند و اکنون در دنیا به گنجینه غار غربی معروف است.
وی با بیان اینکه 97 پل تاریخی در لرستان وجود دارد، گفت: پل های لرستان به گواه برخی پژوهشگران اروپایی، بزرگترین بنای سنگی جهان بعد از اهرام ثلالثه مصر هستند.
حسن پور افزود: عنوان بلندترین، طویل ترین و عریض ترین دهانه معماری دنیای باستان مربوط به پل های لرستان است.
وی گفت: 100 کاروانسرا در لرستان وجود دارد که هم اکنون چهار مورد آنها سالم و قابل واگذاری به بخش خصوصی است.
حسن پور افزود: بروجرد دارای 281 هکتار و خرم آباد دارای 700 هکتار بافت منسجم تاریخی است که 85 بنای تاریخی فاخر در این 2 شهر وجود دارد و می توان در آنها سرمایه گذاری کرد.
وی با بیان اینکه ورشو صنایع دستی بروجرد در فهرست موقت جهانی است، گفت: درخت بلوطی به نام دارماز در الشتر وجود دارد که به تنهایی هفت نوع ثمر می دهد.
عضو کارگروه گردشگری اتاق بازگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم آباد افزود: در طرح ایجاد محور گردشگری استان ها پیوند توریستی بین این استان ها ایجاد می شود و بستر امنیتی لازم برای گردشگران و ایجاد و احیای کاروانسرا و بناهای تاریخی است که در هشت مرحله اجرا می شود.