واحد آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد برگزار نمود:

 

سمینار یک‌روزه

آشنایی‌با‌قانون‌مالیاتهای‌مستقیم و نحوه‌تنظیم‌اظهارنامه‌مالیاتی

 

زمان: یک‌شنبه  31 خرداد 94 – در خرم‌آباد

دوشنبه 1 تیر 94 – در بروجرد

 

مدرسان: استاد انوری‌زاده و استاد مزرعی

 

گزارش تصویری سمینار خرم‌آباد

 

hhiy_dsc_0009.jpg

 

izoz_dsc_0023.jpg

 

5qi9_dsc_0039.jpg

 

d359_dsc_0047.jpg

 

0qfz_dsc_0062.jpg

 

1iic_dsc_0058.jpg

 

kv6f_dsc_0031.jpg

 

cc9s_dsc_0061.jpg

 

4e37_dsc_0028.jpg

 

xyy3_dsc_0086.jpg

 

x1ae_dsc_0081.jpg

 

ne1o_dsc_0083.jpg

 

0yrx_dsc_0078.jpg

 

ib1y_dsc_0071.jpg

 

wf8q_dsc_0140.jpg

 

wf8q_dsc_0140.jpg

 

8cc0_dsc_0093.jpg

 

mt9q_dsc_0105.jpg

 

8i3z_dsc_0114.jpg

 

8leo_dsc_0123.jpg

 

q4m3_dsc_0149.jpg

 

ofv0_dsc_0155.jpg

 

pxyq_dsc_0163.jpg

 

uiwz_dsc_0175.jpg

 

oopu_dsc_0183.jpg

 

kstu_dsc_0186.jpg