واحد آموزش اتاق خرم‌آباد برگزار نمود:


سمینار آموزشی یک‌روزه “تشریفات بین‌الملل 

 

مدرس: استاد علی‌محمد بیدار مغز سخنران مبانی تشریفات در سازمان ملل متحد- نیویورک


زمان: چهارشنبه  16 اردیبهشت 94

ساعت 9 الی 11 در سالن اجتماعات استانداری

ساعت 14 تا 16 در سالن جلسات اتاق بازرگانی خرم‌آباد

 

گزارش تصویری

 

 

a5f_001_(7).jpg

 

 

vvb_001_(6).jpg

 

hk0w_001_(8).jpg

 

m394_001_(3).jpg

 

leh4_img_4807.jpg

 

genc_001_(4).jpg

 

nw1z_001_(5).jpg

 

mffn_001_(9).jpg

 

u0g3_001_(10).jpg

 

1a6a_001_(11).jpg

 

qdpc_001_(1).jpg

 

sv3b_0001_(1).jpg

 

ws7s_0001_(2).jpg

 

3oo5_0001_(3).jpg

 

7lpp_0001_(4).jpg

 

f95_0001_(5).jpg

 

etqr_0001_(6).jpg

 

ghyo_0001_(7).jpg

 

zajb_0001_(8).jpg

 

8zh3_0001_(9).jpg